Tiến độ thanh toán căn hộ Times City được chia làm 5 đợt

 • Đợt 1 : đóng 40% ngay khi ký hợp đồng
 • Đợt 2 : đóng tiếp 10% sau lần một  3 tháng
 • Đợt 3 : đóng tiếp 10% sau lần một 9 tháng
 • Đợt 4 : đóng tiếp 10% sau lần một 12 tháng
 • Đợt 5 : đóng nốt 30% sau khi bàn giao căn hộ

Tiến độ thanh toán Tòa T1, T2

 • Tháng 11/2011: Hoàn thành phần móng, đóng 40% giá trị căn hộ + 10% VAT của 40%. Ký HĐ mua bán với chủ đầu tư
 • Tháng 4/2012: Hoàn thành xây thô tầng 8. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%
 • Tháng 6/2012: Hoàn thành xây thô đến tầng 15. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.
 • Tháng 9/2012: Hoàn thành xây thô tầng 25. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.
 • Tháng 04/2013: Bàn giao nhà. Đóng 30% giá trị căn hộ + 10% VAT của 30% + 2% phí bảo trì.

Tiến độ thanh toán times city

 

Tiến độ thanh toán Tòa T3

 • Tháng 06/2011: Hoàn thành phần móng. Đóng 40% giá trị căn hộ + 10% VAT của 40%. Ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.
 • Tháng 04/2012: Hoàn thành xây thô đến tầng 10. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.
 • Tháng 07/2012: Hoàn thành xây thô đến tầng 20. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.
 • Tháng 11/2012: Hoàn thành xây thô tầng 30. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.
 • Tháng 05/2013: Bàn giao nhà. Đóng 30% giá trị căn hộ + 10% VAT của 30% + 2% phí bảo trì.

Tiến độ thanh toán Tòa T4, T5

 • Tháng 11/2011: Hoàn thành phần móng. Đóng 40% giá trị căn hộ + 10% VAT của 40%. Ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.
 • Tháng 05/2012: Hoàn thành xây thô đến tầng 8. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.
 • Tháng 07/2012: Hoàn thành xây thô đến tầng 15. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.
 • Tháng 10/2012: Hoàn thành xây thô tầng 25. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.
 • Tháng 05/2013: Bàn giao nhà. Đóng 30% giá trị căn hộ + 10% VAT của 30% + 2% phí bảo trì.