Cập nhật mới nhất ảnh căn hộ Chung cư Times City cho thuê:

Nội thất phòng khách:

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Phòng khách chung cư Times City

Nội thất phòng bếp

chung cư  times city

chung cư  times city

Nhà vệ sinh

thuê times city

thuê times city

thuê Times City

Phòng ngủ

Thuê Times City

thuê Times City

thuê Times City

thuê Times City

thuê Times City

thuê Times City

Phòng làm việc

thuê Times City

 

View ban công

thuê times city

thuê times city