Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1

Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 1Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 2Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 3Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 4Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 5Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 6Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 7Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 8Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 9Hình ảnh mặt bằng căn hộ T1 10

LIÊN HỆ TƯ VẤN DỰ ÁN VINHOMES TIMES CITY