Căn hộ 94.4m2 bố trí tại các tòa T1, T4 chung cư Times City được thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 2 wc.

Sơ đồ thiết kế căn hộ

Sơ đồ thiết kế căn hộ 94,4m2 chung cư Times City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 94,4m2 chung cư Times City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 94,4m2 tòa T4 chung cư Times City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 94,4m2 tòa T4 chung cư Times City