Chung cư 94.3m2 chung cư Times City được bố trí ở các tòa T2 và T3 thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 2 wc.

Sơ đồ thiết kế căn hộ

Sơ đồ thiết kế căn hộ 94.3m2 tòa T2 chung cư Times City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 94.3m2 tòa T2 chung cư Times City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 94.3m2 tòa T3 chung cư Times City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 94.3m2 tòa T3 chung cư Times City