Căn hộ 90.1m2 được bố trí tại các tòa T1, T4, T5, T6, T8, T10 chung cư Times City với thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 2 wc.

Sơ đồ thiết kế căn hộ

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T1 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T1 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T4 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T4 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T5 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T5 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T6 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T6 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T7 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T7 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T8 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T8 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T10 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 90.1m2 tòa T10 chung cư Times City