Căn hộ 110.3m2 được bố trí tại các tòa T1, T4, T5, T7 thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng đa năng và 2 logia.

Sơ đồ thiết kế căn hộ

Mặt bằng căn hộ 110.3m2 chung cư Times City

Mặt bằng căn hộ 110.3m2 chung cư Times City

Mặt bằng căn hộ 110.3m2 tòa T4

Mặt bằng căn hộ 110.3m2 tòa T4 chung cư Times City

Mặt bằng căn hộ 110.3m2 tòa T5

Mặt bằng căn hộ 110.3m2 tòa T5 chung cư Times City

Mặt bằng căn hộ 110.3m2 tòa T7

Mặt bằng căn hộ 110.3m2 tòa T7 chung cư Times City