Hình ảnh mặt cắt căn hộ loại 108.7m2 thuộc dự án Timescity

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.7m2 tòa T5 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.7m2 tòa T5 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.7m2 tòa T6 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.7m2 tòa T6 chung cư Times City

Mặt bằng căn hộ 108.7m2

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.7m2 tòa T7 chung cư Times City