Hình ảnh mặt cắt căn hộ loại 108.6m2 thuộc dự án Timescity

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.6m2 tòa T2 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.6m2 tòa T2 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.6m2 tòa T3 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng thiết kế căn hộ 108.6m2 tòa T3 chung cư Times City