Hình ảnh mặt cắt căn hộ loại 106.1m2 thuộc dự án Timescity

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 106.1m2 tòa T8 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 106.1m2 tòa T8 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 106.1m2 tòa T10 chung cư Times City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 106.1m2 tòa T10 chung cư Times City